top of page
dementiezorg-thuiszorg-zusters-logo.png

Dementie Zorg

''Verantwoord thuis  blijven wonen''

 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. Bij dementie denkt men vaak alleen aan vergeetachtigheid, maar in veel gevallen blijft het hier niet bij. Wanneer men te maken krijgt met dementie gaan de hersenen steeds slechter functioneren, hierdoor treedt er verslechtering op in de informatie verwerking. Iemand kan veranderen in gedrag en karakter, maar ook de motorische functies kunnen steeds verder achteruit gaan. 
Geheugenstoornissen hebben grote impact op het feit dat genezing niet mogelijk is, hierdoor is deskundige en gespecialiseerde zorg in de thuissituatie vaak noodzakelijk.

  

Bij beginnende dementie is het van belang dat u, uw familie, mantelzorgers, vrienden en/of buren voldoende uitleg krijgen over de verschijnselen en hoe de ziekte zich ontwikkelt. De zorgprofessional staat klaar om uw vragen te beantwoorden, waar nodig geeft zij ook tips en informatie over hoe u kunt omgaan met veranderingen in het gedrag, geheugenverlies of met heftige emoties zoals in de war zijn, angst en boosheid.

Casemanager Dementie*

De casemanager weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in uw regio. Ze volgt u, geeft advies, helpt naar het zoeken van oplossingen, helpt u bij het maken van keuzes en biedt ondersteuning passend bij uw hulpvragen.

 

Dementie zorg wordt verleend door kleine teams, zodat u zoveel mogelijk met dezelfde zorgverlener te maken hebben.

* Thuiszorg Zusters werkt samen met verschillende vaste casemanagers in de buurt. Hierdoor hebben wij korte lijntjes en kan er snelle schakeling plaatsvinden. 

bottom of page